Blowers & ventilatoren

Airtechnic Solutions bestaat uit een team van luchttechnische experts en is in staat de meest efficiënte techniek te selecteren van alle blower-en exhaustertechnieken. Hiermee levert Airtechnic een serieuze bijdrage aan uw installatie.

Airtechnic Solutions is al meer dan 25 jaar kennisleverancier van exhausters, pompen, blowers, (meertraps) centrifugaal ventilatoren en andere technische oplossingen voor uiteenlopende industriële toepassingen. Daar waar droge stoffen, gassen en lucht op een veilige duurzame wijze verplaatst moeten worden, heeft Airtechnic de juiste oplossing beschikbaar.

Meertraps Centrifugaal Blowers & Exhausters

Het extreem eenvoudige ontwerp van Continental Industrie blowers en exhausters garandeert maximale veiligheid en continuïteit, wat een absolute noodzaak is in elke industrietak waarbij het productieproces afhankelijk is van de voorziening van schone en droge lucht of gas met een constante druk.

Gegoten onderdelen, met precisie vervaardigde componenten en een minimum aan bewegende delen zorgen ervoor dat Continental machines hun werk op zeer veilige en betrouwbare wijze verrichten, vrijwel trillingsniveau en met een bijzonder laag geluidsniveau.

De prestaties worden uitgedrukt in volume, verschildruk en energieverbruik. Eén van de grootste voordelen is de afwezigheid van interne wrijving tussen de rotor en het huis. De as kent slechts 2 contactpunten, t.w.: de lagers. Hierdoor kan de levensduur van deze machine wel 40 jaar of meer bedragen.

Voordelen

Levensduur

Het extreem eenvoudige ontwerp van Continental Industrie blowers en exhausters garandeert maximale veiligheid en continuïteit, wat een absolute noodzaak is in elke industrietak waarbij het productieproces afhankelijk is van de voorziening van schone en droge lucht of gas met een constante druk.

Gegoten onderdelen, met precisie vervaardigde componenten en een minimum aan bewegende delen zorgen ervoor dat Continental machines hun werk op zeer veilige en betrouwbare wijze verrichten, vrijwel trillingsniveau en met een bijzonder laag geluidsniveau.

Turbo Blowers

Continental Industrie TC type enkeltraps turbo blowers vormen de laatste stand der techniek op het gebied van turbocompressoren. De jarenlange ervaring van Continental in onderzoek, ontwikkeling en productie van centrifugaal blowers heeft geresulteerd in een reeks energiezuinige, robuuste en onderhoudsvriendelijke turbo blowers met een bereik van 1.500 tot 60.000 Nm³ per uur en een maximaal drukverschil van maximaal 1,4 bar g.

De blowers hebben een breed regelbereik van 45 tot 100%, waarbinnen de efficiency onverminderd hoog blijft.

Alle turbo blowers zijn uitgerust met een geïntegreerde tandwielkast en regelunit.
De productie van alle essentiële blower onderdelen vindt plaats in West-Europa.

Markten I Toepassingen

waterzuivering blowers

Afvalwaterbehandeling

Luchttoevoer naar één of meerdere tanks is nodig om de bacteriën te voorzien van zuurstof, zodat deze organisch materiaal biologisch af kunnen breken. Hiertoe moet de blower de weerstand ten gevolge van het leidingwerk, de appendages en de waterhoogte overwinnen.

Variable luchthoeveelheid, constante druk
Omdat de hoeveelheid te verwerken effluent kan variëren, is het van belang om de zuurstoftoevoer hierop af te stemmen zodat de bacteriën hun werk optimaal uit kunnen voeren. Continental Industrie blowers zijn perfect in staat om bij een variable flow een constante druk te handhaven.

Onderhoudsarm
Continental Industrie blowers vragen zeer weinig onderhoud en, wanneer nodig, is het onderhoud eenvoudig en tegen lage kosten uit te voeren.

Beluchting van waterzuiveringsbassins door 3 Continental Industrie meertraps centrifugaal blowers, type 151-06.

Luchtvolume per machine: 9.000 m³/uur;
Druk: 680 mbar;
Geïnstalleerd vermogen: 250 kW;
Klant: Degremont.

Pneumatisch transport - Poeders

Airtechnic Solutions ontwerpt, levert en onderhoudt klantspecifieke pneumatisch transportsystemen en stofzuigsystemen voor droge poeders, stoffen en granulaten.

Op basis van het productmedium, gevraagde capaciteit, lengte van de totale afstand en overige conditites zijn wij in staat u te voorzien van de meeste effectieve toepassing.

Vrijwel elk product kan met een dunne fase systeem worden getransporteerd. Dunne fase transportsystemen kenmerken zich door een lage hoeveelheid te transporteren product ten opzichte van de gebruikte hoeveelheid lucht. Dat houdt in dat het product met hoge snelheden worden verplaatst, maar dat de druk relatief laag is. Hierdoor bestaat er vrijwel geen beperking aan soort, grootte en vorm van te transporteren product.

(Bio)gas installaties

gasblower

Stortplaatsen en vergisters
Het transport van biogas van stortplaatsen en vergisters naar verbrandingssystemen, zoals gasbranders of gasmotoren, is één van de belangrijkste toepassingen Continental Industrie blowers.

Breed werkbereik
De robuustheid van Continental meertraps centrifugaal blowers in combinatie met de speciale biogasafdichting en de specifieke prestatiecurve zijn bij uitstek geschikt voor biogastoepassingen waarbij een breed volumetrisch werkbereik een vereiste is.

Atex certificering
Groep 2 materiaal: categorie 2G overeenkomstig de Atex 94/9/CE richtlijn, toepasbaar in zone 1 of zone 2.
Groep 2 materiaal: categorie 3G overeenkomstig de Atex 94/9/CE richtlijn, toepasbaar in zone 2.

Inert: Helium (He) / Argon (Ar) / Koolstofdioxide (CO2) / Stikstof (N2) / Koolstofdioxide/Stikstof-mengsel.

Toxisch: Ammoniak (NH3) / Zoutzuur (HCl) / Koolstofdioxide (CO2) / Zure gassen/ Chloor (droog).

Corrosief: Zoutzuur (HCl) / Zure gassen / Stikstof & Alcohol / Damp / Rookgas/ Cokes oven gas / Biogas.

Brandbaar: Propaan (C3H8) / Aardgas / Alcohol damp/ Tolueen (C6H5CH3) / Tyleen (C2H4) / Diverse koolwaterstoffen / Zuurstof (O2) – Methaan (CH4) / Monochloorbenzeen / Rioolgassen of afvalgassen – Biogas.

De omgang met gecomprimeerde gassen brengt vanzelfsprekend de nodige risico’s met met zich mee. De methode voor de veilige omgang met gecomprimeerde gassen is dan ook gericht op voorkoming van lekkages en goede beheersing van druk en flow.

Continental machines zij geschikt voor continubedrijf, zelfs onder de meest extreme omstandigheden, en zijn uitstekend in staat om op efficiënte wijze een grote variëteit aan gassoorten te verwerken zonder risico’s op lekkage.

De belangrijkste voordelen van Continental Industrie centrifugaal blowers zijn het eenvoudige en robuuste ontwerp, beide van groot belang voor  gastoepassingen.

Continental machines voldoen aan de ATEX richtlijn.

GB100 enkeltraps gas boosters

Toepassingen
De machines zijn geschikt voor inzet in gezoneerd gebied. Continental Industrie levert ATEX blowers voor EX-zones 1 en 2 voor o.a. biogasonttrekking bij stortplaatsen en vergisters en drukverhoging voor fakkelinstallaties en gasmotoren.

Enkeltraps gasblower, V-snaar aangedreven GB100VB, 1,5 to 18,5 kW voor gashoeveelheden tot 3.000 Nm³ per uur en 180 mbar drukverschil.

Direct aangedreven gasblower GB100DD met een 1,5 of 2,2 kW electromotor voor gashoeveelheden tot 1.500 Nm³ per uur en 70 mbar drukverschil.

Zuurbestendige coating
Indien u te maken heeft met corrosieve gassen dan kunnen de binnenzijde van het huis en de waaier voorzien van een speciale zuurbestendige coating.

Verhoging van de voordruk van aardgas dat gebruikt wordt bij een droger van koffieresidu afkomstig van de recycling van koffiecups. Continental Industrie gas blower, type 008-04.

Aardgasvolume: 100 Nm³/uur;
Drukverschil: 177 mbar;
Geïnstalleerd vermogen: 2,2 kW;
Klant: Dusseldorp Recycling.

Centrifugaal ventilatoren

industrie ventilatoren stoffilter
hoge temperatuur ventilator industrie
industrie ventilator stofafzuiging
ventilatoren industrie