Cyclonen stofafzuiging

Airtechnic Solutions is al tientallen jaren gespecialiseerd in het tailor-made ontwerpen en realiseren van cyclonen afscheiders en / of multi-cyclonen.

We zijn toonaangevend expert  in het integraal oplossen van luchttechnische vraagstukken op het gebied van proceslucht-behandeling en poederverwerking. Al sinds 1985 zijn wij actief voor klanten over heel de wereld, in alle takken van de industrie.

Cyclonen

De juiste keuze van cyclonen stofafzuiging

Stofcyclonen zijn er in vele soorten en maten, iedere cycloon is ontwikkeld voor heel specifieke toepassingen. Wanneer u op zoek bent naar een cycloon, dan wilt u graag van tevoren in kaart hebben wat u kunt verwachten van een cycloon. Zo kunt u de juiste keuzes maken. Onze ervaring is dat dit in hoge mate afhangt van de gebruiksomstandigheden en de wensen die u daarbij heeft.

Eigen ontwerp van cyclonen  stofafzuiging

Naast de gangbare toepassingen, zoals voorafscheider of vonkenvanger, is Airtechnic sterk in het ontwerp van cyclonen voor speciale toepassingen voor bijvoorbeeld rookgasreiniging of product afscheider, waar voor de bepaling van de maximale afscheidingsgraad en materiaalkeuze specialistische kennis benodigd is. Daartoe voeren we voorafgaand aan het vervaardigen van een cycloon diverse berekeningen uit, en indien noodzakelijk ook testen, om het optimale ontwerp van de cycloon te bepalen, uitgaand van uw wensen ten aanzien van stofemissie, energieverbruik, levensduur, etc.

Stofcyclonen zijn de werkpaarden van de ontstoffingstechniek. Breed inzetbaar, robuust, duurzaam en onderhoudsarm. Als één van de weinigen in de industrie is Airtechnic in staat om cyclonen te ontwerpen die 100% geschikt zijn voor uw specifieke toepassing.

Hoge afscheidingsgraad

Tegenwoordig is het mogelijk om ook met cyclonen een zeer hoge afscheidingsgraad te bereiken. Hierdoor kunnen cyclonen veel breder worden ingezet dan tot nu toe het geval was. En met multi-cyclonen is het zelfs mogelijk om nóg hogere afscheidingsgraden te behalen, waarmee ook stofemissies lager dan 5 mg/Nm³ kunnen worden behaald, zonder nafilter!

Een stofcycloon of multi-cycloon heeft de volgende voordelen:

Cyclonen scheiden lucht-stof mengsels op basis van verschil in soortelijke massa. Multi-cyclonen zijn parallel geschakelde cyclonen, waarbij het lucht-stof mengsel gelijk verdeeld wordt over de cyclonen. Het cycloonrendement neemt hierbij toe, terwijl de drukval gelijk blijft en daarmee ook het energie-verbruik.

cycloonafscheiders stofcycloon  multicycloon, vortexscheiders, stofzuiveringstechniek.

 

Indien er de behoefte bestaat om diverse cyclonen te testen, kan Airtechnic Solutions dat vanzelfsprekend ook. Airtechnic Solutions heeft een eigen complete testinstallatie tot haar beschikking. 

Download:  – een goed beging is het halve werk

Cycloon industrie

Multi-cycloonsystemen

Cyclonen_stof

Stand alone cyclonen

cycloon_sluizen

Cycloonapparatuur