Pneumatisch transport

Airtechnic Solutions, specialist in luchttechniek en poederverwerking, ontwerpt en bouwt maatwerk pneumatische transportsystemen. Dankzij een eigen testfaciliteit kan Airtechnic een bewezen oplossing bieden.

De kennis en ervaring staat borg voor een optimaal systeem in termen van capaciteit, transportcondities, lay-out, luchtdebiet, drukpunt, blowerselectie en energieverbruik.

Hiervoor leveren wij doseersluizen, wisselkleppen, tal van soorten blowers en fans, ontvangstfilters en bijbehorend leidingwerk. Vanzelfsprekend hoort hier revisie ook bij.

Bulkgoederen kunnen op verschillende manieren getransporteerd worden, waaronder pneumatisch transport, zuigtransport en blaastransport.

Pneumatisch transport is een methode waarbij bulkgoederen worden verplaatst door middel van perslucht of gas door een buizensysteem. Dit type transport wordt vaak gebruikt voor het verplaatsen van poeders en granulaten over lange afstanden en kan worden onderverdeeld in twee categorieën: dense phase en dilute phase. Dense phase transport maakt gebruik van hoge drukken en lage snelheden om materialen te verplaatsen, terwijl dilute phase transport gebruik maakt van lage drukken en hoge snelheden.

Aanvraagformulier

U wilt weten wat de mogelijke investeringskosten zijn van een dergelijk transportsysteem. Bij het invullen van onderstaande velden zullen wij een eerste budgetvoorstel opmaken.

Voordelen:

Voordelen van pneumatisch transport ten opzichte van mechanisch transport;

  • Het product medium zal minder beschadigen
  • Snel en hygiënisch transporteren
  • Lage onderhoudskosten – weinig bewegende delen
  • Veel mogelijkheden over de positionering van het systeem in een bestaande fabriek (leidingwerk)
  • Geen stofontwikkeling bij het transportsysteem, aangezien het een gesloten systeem betreft.
  • Er kunnen meerdere ontvangsten worden toegepast middels wissels / diverters
  • Compacte bouwvorm

Testinstallatie

Airtechnic beschikt over haar eigen testinstallatie. Wij kunnen dus zeer eenvoudig uw producten testen.  Op basis van deze testen kunnen wij de juiste snelheid/ debiet bepalen. Nieuwsgierig? Neem contact op en maak een afspraak.

Dilute phase transportsysteem

Vrijwel elk product kan met een dilute fase systeem worden getransporteerd. Dunne fase transportsystemen kenmerken zich door een lage hoeveelheid te transporteren product ten opzichte van de gebruikte hoeveelheid lucht. Dat houdt in dat het product met hoge snelheden worden verplaatst, maar dat de druk relatief laag is. Hierdoor bestaat er vrijwel geen beperking aan soort, grootte en vorm van te transporteren product.

Blaastransport en zuigtransport van poeders en granulaten

Dunne fase systemen zijn voor zowel blaas- als zuigtransport in te zetten. Het voordeel van zuigtransport is dat er geen mogelijkheid is tot stoflekkage, omdat het gehele systeem op onderdruk functioneert.

Systeemontwerp
Een dunne fase systeem is met eenvoudige middelen te realiseren en daarom is de investering relatief laag. Typisch bestaat een dunne fase systeem uit een blower of exhauster, product inlaat (bijvoorbeeld een schuifafsluiter of doseersluis), leidingwerk en een ontvangstcycloon en/of filter.
Door toepassing van bijvoorbeeld (wissel)kleppen is het mogelijk systemen geschikt te maken voor transport naar meerdere ontvangstpunten of transport vanaf meerdere afnamepunten.

Dense fase transportsysteem

Dichte fase systemen onderscheiden zich door lage transportsnelheden en het gebruik van weinig lucht ten opzichte van de hoeveelheid te transporteren product. De druk is daarentegen hoog en daarom wordt voor dichte fasen systemen gebruik gemaakt van perslucht. Door de lage luchtsnelheid blijft ook de slijtage van de apparatuur en met name de leidingen tot een minimum beperkt.

Abrasieve en fragiele granulaten en poeders

Dichte fase systemen zijn uitermate geschikt voor het transport van abrasieve en fragiele producten, zoals rijst, koffie, glasvezel, zeoliet, enz. Door de lage luchtsnelheden wordt blijven de eigenschappen en kwaliteit van de producten behouden. Voor het ontwerp en de levering van dichte fase transportsystemen werkt Airtechnic Solutions samen met diverse fabrikanten.

De systemen zijn geschikt voor het pneumatisch transport van poeder en granulaat over afstanden tot wel 500 meter en in hoeveelheden tot meer dan 100 ton per uur. Door het lage luchtverbruik is ook het energiegebruik beperkt.

Download hier een hele mooi referentie project dat is uitgelicht in het vakblad BULK