Pneumatisch transport systemen

We turn air into a tool

Airtechnic Solutions BV ontwerpt, levert en onderhoudt klantspecifieke pneumatisch transportsystemen voor droge stoffen en granulaten. Pneumatisch transportsystemen worden op basis van product- en proceseisen afgestemd en onderverdeelt in:

Voordelen:

Voordelen van pneumatisch transport ten opzichte van mechanisch transport;

  • Het productmedium zal minder beschadigen
  • Lage onderhoudskosten – weinig bewegende delen
  • Veel mogelijkheden over de positionering van het systeem in een bestaande fabriek (leidingwerk)
  • Geen stofontwikkeling bij het transportsysteem, aangezien het een gesloten systeem betreft.
  • Er kunnen meerdere ontvangsten worden toegepast middels wissels / diverters
  • Compacte bouwvorm

Dilute phase transportsysteem

Vrijwel elk product kan met een dunne fase systeem worden getransporteerd. Dunne fase transportsystemen kenmerken zich door een lage hoeveelheid te transporteren product ten opzichte van de gebruikte hoeveelheid lucht. Dat houdt in dat het product met hoge snelheden worden verplaatst, maar dat de druk relatief laag is. Hierdoor bestaat er vrijwel geen beperking aan soort, grootte en vorm van te transporteren product.

Blaastransport en zuigtransport van poeders en granulaten

Dunne fase systemen zijn voor zowel blaas- als zuigtransport in te zetten. Het voordeel van zuigtransport is dat er geen mogelijkheid is tot stoflekkage, omdat het gehele systeem op onderdruk functioneert.

Systeemontwerp

Een dunne fase systeem is met eenvoudige middelen te realiseren en daarom is de investering relatief laag. Typisch bestaat een dunne fase systeem uit een blower of exhauster, productinlaat (bijvoorbeeld een schuif of cellenradsluis), leidingwerk en een ontvangstcycloon en/of filter.
Door toepassing van bijvoorbeeld (wissel)kleppen is het mogelijk systemen geschikt te maken voor transport naar meerdere ontvangspunten of transport vanaf meerdere afnamepunten.

blaastransport premix
Stoffilter recycling
Blaastransport

Dense fase transportsysteem

Dunne fase systemen zijn voor zowel blaas- als zuigtransport in te zetten. Het voordeel van zuigtransport is dat er geen mogelijkheid is tot stoflekkage, omdat het gehele systeem op onderdruk functioneert.

Dichte fase systemen onderscheiden zich door lage transportsnelheden en het gebruik van weinig lucht ten opzichte van de hoeveelheid te transporteren product. De druk is daarentegen hoog en daarom wordt voor dichte fasen systemen gebruik gemaakt van perslucht. Door de lage luchtsnelheid blijft ook de slijtage van de apparatuur en met name de leidingen tot een minimum beperkt.

Abrasieve en fragiele granulaten en poeders

Dunne fase systemen zijn uitermate geschikt voor het transport van abrasieve en fragiele producten, zoals rijst, koffie, glasvezel, zeoliet, enz. Door de lage luchtsnelheden wordt blijven de eigenschappen en kwaliteit van de producten behouden. Voor het ontwerp en de levering van dichte fase transportsystemen werkt Airtechnic Solutions samen met diverse fabrikanten.

De systemen zijn geschikt voor het pneumatisch transport van poeder en granulaat over afstanden tot wel 500 meter en in hoeveelheden tot meer dan 100 ton per uur. Door het lage luchtverbruik is ook het energiegebruik beperkt.

– bij kwetsbare producten
– bij lange afstanden
– Indien ontmengen problemen geeft
– Bij abrasieve producten

Apparatuur voor pneumatisch transport

Airtechnic Solutions beperkt zicht niet alleen tot het ontwerpen, leveren en onderhouden van complete installaties. Ook zijn wij vanzelfsprekend in staat u te adviseren en te voorzien van procesapparatuur. Hier kunt u denken aan: